• شماره تماس :0317713726
  • |
  • ایمیل:info[at]imenandishan.com
ایمن اندیشان زنده رود

تصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر هایAHD

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و ip به دی وی آر های AHD
در دی وی آر های هایبرید سریAHD   شرکت علم و صنعت شما می توانید به طور همزمان و یا جدا از هم دوربین های آنالوگ و IP را در کنار هم نصب کنید.
در این پست قصد آموزش چگونگی انجام آن را داریم.
در دی وی آر هایی که این قابلیت را دارند با توجه به شکل ذیل رو قسمت Switch کلیک می کنیم.

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

سوییچ : ترکیبی از ورودی های NVR/HVR/DVR با همدیگر است که می تواند چندین سیگنال ورودی را دریافت کند
۱- پشتیبانی از فقط ورودی آنالوگ DVR
۲- پشتیبانی از ورودی آنالوگ و شبکه HVR
۳- پشتیبانی از فقط ورودی IP , NVR
کاربر می تواند مطابق با نیازش بین NVR/HVR/DVR سوییچ کند.

توجه :اگر کاربر حرفه ای نیستید یا نیازی به آن ندارد وارد این تنظیمات نشوید.

نوع کانال
سوییچ بین NVR/HVR/DVR
۱- در منوی اصلی سوییچ را انتخاب نمایید.
۲- در لیست نوع کانال، چندین نوع ترکیب برای کانال ها دیده می شود.
در “کانال های آنالوگ“، عددی که در زیر رزولوشن نوشته شده به معنی ماکزیمم تعداد دوربین آنالوگی که می تواند با این رزولوشن به دی وی آر وصل شوید.
در “کانال های دیجیتال”، عددی که در زیر رزولوشن نوشته شده به معنی ماکزیمم تعداد دوربینip یا دستگاه تحت شبکه ای است که با این رزولوشن به دستگاه متصل شود.
کاربر می تواند بنا به درخواست، ترکیب مورد نظرش را انتخاب و تنظیم کند.
برای مثال در شکل ذیل که گزینه اول فعال شده است شما می توانید از ۱۶ دوربین آنالوگ با کبفیت D1 استفاده کنید.
بعد از انجام تغییرات، دستگاه نیاز به راه اندازی مجدد دارد.

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

بعد از راه اندازی مجدد دستگاه، وارد منوی سوئیچ شوید.

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

کانال دیجیتال : زمانی که دوربین IP به دستگاه اضافه می کنید تحت عنوان کانال دیجیتال در این صفحه تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

کانال: شماره کانالی که نیاز به اتصال آن را دارید را انتخاب کنید.
فعال: برای فعال کردن این ویژگی، این گزینه را انتخاب نمایید.
هماهنگ سازی زمان: این گزینه برای تنظیم زمان محلی دستگاه برای هماهنگ سازی با دستگاه متصل شده می باشد.

حالت اتصال : اتصال تکی : فقط یک دستگاه شبکه ای برای نمایش کانال می تواند متصل کند.
اتصال چندتایی: چندین دستگاه شبکه ای برای نمایش کانال ها به صورت گشت می تواند متصل کند.
بعد از انتخاب نوع اتصال، می توانید مقدار فاصله ی نمایش دستگاه های تحت شبکه، در حالت گشت را مشخص نمایید.

لیست تنظیمات شبکه :نام، نوع ،آدرس IP و تعداد ارتباط از راه دور به آن را برای همه ی دستگاه های تحت شبکه که به لیست اضافه شده اند را نمایش می دهد.

توجه: دستگاه تحت شبکه ای که در لیست تنظیمات شبکه، تیک خورده است . نمایانگر این است که دستگاه متصل شده است و برعکس، اگر تیک نداشته باشد به منزله ی این است که متصل نیست.

اضافه کردن: اضافه کردن دستگاه برای این کانال
حذف کردن: حذف دستگاه شبکه ای که نیاز به اتصال آن ندارید.

وضعیت کانال : ماکزیمم رزولوشن همه ی کانال های دیجیتال، رزولوشن دستگاه های متصل شده و وضعیت اتصال را نمایش می دهد.

اتصال همزمان دوربین های آنالوگ و IP به دی وی آر های AHD

 


زمان انتشار: 2018-12-15 14:27:52